Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Newsy


2008-11-30

Nowy Mads 1.8.4. - nowy silnik duchów programowych z minimalnymi wymaganiami pami?ci, bez dodatkowych buforów pami?ci obrazu - nowa wersja pakera (kompatybilna z Free Pascal Compiler-em, "fpc -MDelphi sqz15.pas") i dekompresora Huffmana SQZ15,
- poprawiony kod generowany dla rozkazów MVP, MVN, PEA, BRA (CPU 65816),
- dodane nowe rozkazy BRL, JSL, JML (CPU 65816), jako odpowiedniki rozkazów d?ugich skoków BRA, JSR, JMP,
- blok aktualizacji etykiet zewn?trznych (external) zosta? rozszerzony o zapis m?odszego i starszego bajtu adresu takiej etykiety,
- poprawione dzia?anie dyrektywy .USE (.USING), dzia?a niezale?nie od przestrzeni nazw w której zostanie u?yta,
- usuni?ty b??d, który powodowa? w pewnych sytuacjach pomijanie asemblacji bloku #IF, #WHILE,
- dodana mo?liwo?? definiowania zmiennych poprzez dyrektyw? .DS lub pseudo rozkaz ORG przed blokiem .RELOC,
- dodana dodatkowa forma sk?adni dla dyrektywy .VAR, z tym ?e dla takiego przypadku nie ma mo?liwo?ci okre?lenia adresu umiejscowienia zmiennych w pami?ci,
- dodana mo?liwo?? definicji pojedy?czych zmiennych typu strukturalnego w krótszy sposób ani?eli dot?d przez DTA,
- dodana nowa dyrektywa .ZPVAR umo?liwiaj?ca automatyczne przydzielenie miejsca zmiennym na stronie zerowej,
- poprawione dzia?anie dyrektywy .ERROR i pseudo rozkazu ERT, mo?liwe jest umieszczenie dodatkowych informacji w wierszu podobnie jak dla .PRINT (.ECHO),
- dodana mo?liwo?? zagnie?d?ania bloków procedur .PROC, ten sam kod mo?e by? wywo?ywany z ró?nymi parametrami,
- dodane nowe dyrektywy .ENUM i .ENDE (.EEND),
- rozszerzona funkcjonalno?? komentarzy wieloliniowych /* */ o mo?liwo?? umieszczania ich gdziekolwiek,
- umo?liwiona relokacja adresów definiowanych dyrektyw? .DEF,
- dodana mo?liwo?? u?ycia znaków { } do oznaczenia bloku (z wyj?tkiem bloków .MACRO), znak '{','}' zostaje rozpoznany na pocz?tku nowego wiersza.

dodał: TeBe/MadTeam

autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)

   Wyszukaj pliki   

więcej

     Domeny     


adept.atari8.info
atarynka.atari8.info
drac030.atari8.info
east.atari8.info
ekranownia.atari8.info
epi.atari8.info
g2f.atari8.info
gury.atari8.info
hardware.atari8.info
jaskier.atari8.info
jindroush.atari8.info
mads.atari8.info
madteam.atari8.info
makeatr.atari8.info
mapy.atari8.info
radiouxa.atari8.info
real3d.atari8.info
tajemnice.atari8.info
trub.atari8.info
yiear.atari8.info