Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Newsy


2005-10-02

Cze??, dziewcz?ta i ch?opcy!

Mamy dla was par? niespodzianek.

Po pierwsze:

Naprawd? dobrze si? bawimy na przeró?nych scenowych zlotach, oraz lubimy aktywnych scenowców, którzy uczestnicz? w tych samych imprezach, co i my. Z tej oto przyczyny zdecydowali?my si? wesprze? osoby, które by?y na niektórych, wybranych przez nas, zlotach poprzez OBNI?ENIE WEJ?CIÓWKI!

Oferujemy zatem ni?sz? op?at? za wej?cie dla tych z was, którzy uczestniczyli (ui?cili wej?ciówk?) w poni?szych imprezach:

Outline 2005: 12 Euro (dla podtrzymania tradycji)

QuaST Party 2005: 9 Euro (chyba nasz ulubiony zlot, gdzie zawsze spotykamy najsympatyczniejszych ludzi)

Forever 2e3 2006: 3 Euro (party o?miobitowców, gdzie mo?na spotka? najklawszych mianiaków Atari XE/XL, C64 oraz ZX)

Jak wida?, im bardziej wspó?czesne party, tym ni?sza wej?ciówka. Prosz? zauwa?y?, ?e odwiedzaj?cy zarówno Forevera i Noise zap?aci MNIEJ ni? za samego jedynie Noise.

On?e przywilej przys?uguje jednej tylko osobie i na wszystkie cztery dni Noise party

Po wtóre:

CA?A gotówka, któr? zgromadzimy za op?aty wej?ciowe pójdzie w ca?o?ci (i jedynie) na NAGRODY w konkursach, rozdzielona jak nast?puje:

Falcon compos: 40% ca?ej sumy (za pierwsze miejsce gwarantujemy minimum 100 Euro)

ST compos: 20% ca?ej cumy (za pierwsze miejsce gwarantujemy minimum 50 euro)

XL/XE compos: 30% ca?ej sumy (za pierwsze miejsce gwrantujemy minimum 80 Euro)

UWAGA! W ka?dej konkurencji b?dzie oczywi?cie wi?cej nagród, dzi?ki naszym sponsorom... a to jeszcze nie wszystko, mamy jeszcze par? niespodzianek w r?kawie... nas?uchujcie...

Wasz Noisy Team.

dodał: Mikro/Mystic Bytes

autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)

   Wyszukaj pliki   

więcej

     Domeny     


adept.atari8.info
atarynka.atari8.info
drac030.atari8.info
east.atari8.info
ekranownia.atari8.info
epi.atari8.info
g2f.atari8.info
gury.atari8.info
hardware.atari8.info
jaskier.atari8.info
jindroush.atari8.info
mads.atari8.info
madteam.atari8.info
makeatr.atari8.info
mapy.atari8.info
radiouxa.atari8.info
real3d.atari8.info
tajemnice.atari8.info
trub.atari8.info
yiear.atari8.info