Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Newsy


2005-03-11

Konrad Kokoszkiewicz, znany jako Draco, upubliczni? now?, prawie-finaln? wersj? 2.08 swojego XL OS dla Atari z procesorem 65c816. Lista zmian jest spora:
- rozszerzenie SIO o mo?liwo?? bezpo?redniego odczytu i zapisu danych do i z pami?ci znajduj?cej si? powy?ej adresu $00FFFF (poza pierwszym segmentem 64k),
- eksperymentalnie zaimplementowany tryb skanowania klawiatury,
- zmieniona definicja funkcji XIO dla klawiatury - obecna definicja jest ju? zapewne ostateczna,
- poprawki w procedurach zarz?dzania pami?ci?,
- poprawki w edytorze ekranowym,
- wsparcie dla ?adowanego z zewn?trz sterownika magnetofonu: funkcje tablicy skoków JCASOPIN i JCASRDBL przekszta?cane s? odpowiednio na XIO 16 i XIO 17 dla urz?dzenia "C:",
- do wi?kszo?ci procedur uj?tych w tablicy skoków dodano krótki kod wst?pny, który zachowuje na stosie rejestry B i D przed wywo?aniem procedury, a przywraca ich warto?? po,
- SIO i CIO przechowuje na stosie warto?? rejestru D zeruj?c go na w?asny u?ytek,
- przy okazji poprawiono b??d Atari polegaj?cy na tym, ?e procedura PRPLNK by?a wywo?ywana z CIO przez JSR, ale powrót nast?powa? przez JMP - co z kolei skutkowa?o dwukrotnym wywo?aniem CIORET przy powrocie z CIO, zupe?nie bez sensu,
- wywo?anie procedury RESET przez tablic? skoków prze??cza procesor w tryb emulacji,
- próbne rozszerzenie szybkiego SIO o obs?ug? protoko?ów XF-551/CA-2001 oraz IndusGT/LDW 2000 Super,
- rozszerzenie procedury BOOT: je?li nap?d ma sektory o rozmiarze powy?ej 256 bajtów, to przyjmuje si?, ?e wielko?? bootsektora jest taka sama, jak wszystkich sektorów dysku. W przeciwnym wypadku - tradycyjnie, bootsektory zawsze 128 bajtów,
- procedury szeregowe ustawiaj? na pocz?tku i zeruj? na ko?cu tylko rejestry AUDF3/4 i AUDC3/4 (para rejestrów 3/4 s?u?y jako generator cz?stotliwo?ci dla transmisji szeregowej), a AUDF1/2 i AUDC1/2 pozostawiaj? bez zmian.

Ponadto z jego strony mo?na pobra? kilka nowych i starych programów narz?dziowych.

dodał: Jurgi/Tristesse

autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)

   Wyszukaj pliki   

więcej

     Domeny     


adept.atari8.info
atarynka.atari8.info
drac030.atari8.info
east.atari8.info
ekranownia.atari8.info
epi.atari8.info
g2f.atari8.info
gury.atari8.info
hardware.atari8.info
jaskier.atari8.info
jindroush.atari8.info
mads.atari8.info
madteam.atari8.info
makeatr.atari8.info
mapy.atari8.info
radiouxa.atari8.info
real3d.atari8.info
tajemnice.atari8.info
trub.atari8.info
yiear.atari8.info